Droevig bericht

Wij vernemen het overlijden van Hero, pup van het eerste nest van Donna van 29/5/2009. Het laatste jaar mocht hij de mensen in het rusthuis gelukkig maken als knuffelhond. Wij wensen Josee en Jack veel sterkte toe bij het verlies van hun trouwe kameraad.

Naar huis

Ondertussen zijn alle pups naar huis. Volgende nest verwachten we binnen 15 maanden maar alle pups zijn al besproken.