Ondertussen zijn alle pups naar huis.

Volgende nest verwachten we binnen 15 maanden maar alle pups zijn al besproken.